Přenos energie při vzájemné komunikaci

Již před několika lety vědci z univerzity v Bielefeldu učinili průkopnický objev, který ukazuje, že rostliny mohou čerpat alternativní zdroj energie z jiných rostlin a okolí.

Členové biologického výzkumného týmu profesora Dr. Olaf Kruse potvrdili, poprvé, že rostlina zelená řasa Chlamydomonas reinhardtii, provádí nejen fotosyntézu, ale také využívá alternativní zdroj energie: čerpá energii z jiných rostlin. Výsledky výzkumu byly zveřejněny v on-line časopise Nature Communications spravovaný renomovaným časopisem Nature.

Květiny potřebují k růstu vodu a světlo a lidé se v ničem neliší. Naše fyzická těla jsou jako houby, namáčené do životního prostředí. "To je přesně důvod, proč jsou někteří lidé, kteří se cítí nepříjemně v konkrétní skupině, kde je mix energií a emocí," řekl psycholog a léčitel dr Olivia Bader-Lee.

Na závěr svého výzkumu uvedli, že stejným způsobem se přenos energie děje i u lidí: “Člověk může absorbovat energii a léčit se pomocí jiných lidí, zvířat a jakékoliv jiné části přírody. To je důvod, proč v přírodě zažívá spousta lidí povznášející a povzbuzující pocit.”

Popsali jak energetické pole člověka vypadá v jednotlivém rozpoložení a při komunikaci:

Současně s tím uvedli 5 možných postupů, jak si ochránit svůj prostor a zabránit úniku energie:

 1. Zůstat soustředěný a uzemněný.
  Pokud jsme soustředěni ve svém duchovním já, okamžitě vnímáme a poznáme, když nám někdo vstoupil do našeho prostoru. Pokud jsme plně uzemněni, můžeme sami snadno uvolnit energii a emoce druhých lidí dolů do země.
 2. Být v nerezistentním stavu.
  Pokud se cítíme nepříjemně v přítomnosti jiné osoby či skupiny osob, odpor a agresivita není způsob jak se před nimi ochránit, pouze tím docílíme, že jejich energie uvízne v našem prostoru. Do nerezistentního stavu se můžeme přesunout třeba tím, že si představíme, že naše tělo je jasné a průhledné jako čiré sklo nebo voda. A pokud někdo pošle na nás jakoukoliv nevyžádanou energii, projde skrz nás a neulpí v našem prostoru.
 3. Jsme vlastníkem prostoru naší aury.
  Okolo každého z nás je prostor, ve kterém se projevuje naše energetické pole označované jako “aura”. Pokud nebudeme vlastníkem tohoto prostoru, jsme poté velmi citlivý na cizí energii a její působení. Pokud si dokážeme uvědomit hranici našeho energetického prostoru a udržíme si odstup v této vzdálenosti (kolem celého těla a to i nahoře a dole), je to způsob jak vlastnit tento svůj osobní prostor.
 4. Provést si očištění energie.
  Následujícím způsobem si můžeme provést očištění vlastní energie od nánosů cizí energie. Zlatá barva má vysoké vibrace, které jsou vynikající pro vyčištění energie. Představme si, že několik centimetrů nad hlavou máme sprchu s hlavicí, ze které je možné pustit proud energie zlaté barvy, a zapneme ji, což nám umožňuje nechat proudit jasnou zlatou energii přes naší auru a skrz celé tělo, což nám obnovuje a pročišťuje naše energetické pole a obnovuje uzemnění. Okamžitě se budeme cítit očištěni a svěží.
 5. Doplnit svou energii.
  Pokud máme svou energii ve svém prostoru, je zde potom méně prostoru pro jiné energie, které by se mohli vstoupit. A jak se soustředíme na jiné lidi nebo projekty, může se někdy naše energie šířit dále od nás a opustit náš prostor. Pro takové případy si můžeme několik centimetrů nad hlavou představit zlaté slunce a nechat ho fungovat jako magnet, který přitahuje všechny naše energie zpět a ještě k tomu ji čistí a prozařuje zlatou energií. Necháme ji posílat dolů skrz horní část aury a do celého svého těla a tím uvolňujeme a doplňujeme energii zpět do svého osobního prostoru.